Climb – Arnel Aquino, SJ

Luke 19:1-10, 31st Sunday in Ordinary Time Ah, Zacchaeus, one of my favorites. I wonder why (!) You should hear the Gospel in Tagalog. “Pumasok si Jesus sa Jerico…May isang tao roong ang pangalan ay Zaqueo, pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. Sinisikap niyang makita si Jesus, ngunit sa dami ng tao, hindi…