This Easter Side of Eden: Our Story – Jett Villarin SJ

Easter Vigil 2007 Once upon a time, there was a garden, a beautiful garden. God was in the garden. A man and a woman were in the garden with God. They spent most of their days working the earth, tending the garden. There were days the ants would get the peanuts they had planted and…

Unlocked – Arnel Aquino, SJ

┬áMark 16:1-7, Easter Vigil   May binili ako sa Riverbanks nung isang araw. Nung palabas na ako kasama ng medyo makapal na mga tao, napansin ko na naman na isang glass door lang yung nakabukas. Yung kaparis niya, nakasara. Matagal ko na yun gustong itanong sa may-ari. Kung bakit ba magpapalagay ng dalawang swinging glass…